Rehabilitering

Har skadan väl skett behöver djuret ofta hjälp med rehabilitering tex. efter operativa ingrepp eller vid skador på leder, skelett, muskler, senor, ligament eller nerver  för att återfå bästa möjliga funktion och styrka på kortast möjliga tid.  Ibland kan rehabilitering med fördel utföras  i väntan på operation för att bibehålla muskelmassa, smärtlindra och minska risken för andra skador. Detta görs då i samråd med behandlande veterinär.

Även vid kroniska tillstånd kan rehabilitering bromsa den negativa utvecklingen (som tex. vid artros) samt ge  smärtlindring, bibehålla rörlighet och därmed ge en bättre livskvalité för djuret.

Hur lång tid rehabiliteringen tar varierar och är beroende  av vilken typ av skada det är, djurets kondition- och mentala status, läkningsförmåga och ägarens förutsättningar. Jag lägger tillsammans upp en individuell rehabiliteringsplan med hänsyn till detta och jobbar utifrån den.

De allra flesta försäkringsbolag ersätter djurägaren för rehabilitering. Om veterinären skickar en remiss till mig kan du få ersättning för ditt besök från ditt försäkringsbolag men kontrollera alltid innan vad som ingår i just din försäkring.