Massage och stretching

Massage ökar blodcirkulationen och syresättningen, den minskar spänningar och stress, är avslappnande, reducerar smärta och ökar välmåendet genom frisättning av oxytocin. Genom den ökade blodcirkulationen hjälper massagen även kroppen att reducera förekomsten av toxiska ämnen och slaggprodukter, leverera näringsämnen till celler och vävnader och påskyndar återhämtningstiden från tex. muskelsträckningar och skador snabbare. Massage kan utföras på såväl valpar som den äldre hunden.
Behandlingen kan utföras med syfte att vara avslappnande och stressreducerande men också vara mer djupgående för att lösa upp muskelknutor och spänningar. 

Stretching betyder töjning och ett djur stretchar ofta själva rent instinktivt.
En muskel som är elastisk och har normal muskellängd utvecklar bättre kraft än en muskel som är kort och spänd som inte kan arbeta optimalt. 
Stretching av hundens muskulatur hjälper att minska muskelspänningar, gör vävnaden mer elastisk, ökar rörelseomfånget (vid behov) eller bibehåller det. Det fungerar skadeförebyggande, koordinationsförbättrande, ger en ökad kroppsmedvetenhet och blodcirkulationen ökar. Stretch ska ej utföras på växande individer.