PROM och AROM

PROM (Passive range of motion)
PROM är en specifik uppmjukning/töjning av en viss led där stelhet minskas genom olika böj- och sträckövningar. När vi arbetar med PROM övningar är hunden helt avslappnad och vi jobbar försiktigt med ledens böj- och sträckrörelse för att återfå normal rörlighet i leden och omkringliggande strukturer.
Efter exempelvis en skada eller operation kan denna ledrörlighet påverkas. Dessa övningar kan med fördel utföras i hemmet efter instruktion av terapeuten.

AROM (Active Range of motion)
Vid AROM är det djuret själv som utför rörelseträningen. Precis som vid PROM är AROM till för att återfå rörelseomfånget i leden och aktivera mjukdelsvävnaderna runtomkring problemområdet. Exempel på AROM övningar är cavaletti över slalompinnar, ge tass, slalomövningar och sitt/ståövningar med mera. Detta görs genom att hunden arbetar aktivt med sina muskler och leder.
Denna typ av övingar kommer oftast in senare i rehabiliteringen.