Laserbehandling

Behandling med medicinsk laser stimulerar kroppens egen läkande förmåga med hjälp av ljusvågor och används bland annat för att minska inflammation och ödem i kroppen, främja läkning av sår, djupare vävnader och nerver samt för att behandla neurologiska sjukdomar och smärta.

Det finns i dagsläget runt 4000 publicerade studier på både celler, djur och människa. Metoden är kliniskt beprövad och har en bevisad effekt på olika skador och besvär i kroppen.

Till skillnad från många andra metoder kan laserbehandling med fördel utföras vid akuta skador, inflammationer och svullnader. Detta gör att det är ett utmärkt komplement till övrig behandling. 

Det här är några diagnoser som kan behandlas med laser:

* Tillväxtsjukdomar
* Artros
* Ledskador
* Muskelskador
* Muskelsjukdomar
* Seninflammationer
* Ryggsmärta
* Spondylos
* Sårläkning