Ledmobilisering

Generellt kan man säga att ledmobilisering är en teknik där man på olika sätt upprepat och mjukt, tar ut leden i sitt ytterläge. Detta kan både ha en direkt smärthämmande & en rörelseökande effekt. Precis som vid annan passiv behandling, är detta ett redskap för att djuret själv ska kunna förbättra tillståndet på både kort och lång sikt.