Friskvårdsbesiktning/smärtutredning

Vid en besiktning/utredning går jag igenom hela hunden från topp till tå. Jag tittar på hur hunden rör sig, på rörelsemönster, eventuella avlastningar och kompensationer samt undersöker varje led noggrant. Jag undersöker även hundens muskulatur för att hitta eventuella spännningar, smärtfynd, sidoskillnader eller andra avvikelser. 
Du får en bra uppfattning om i vilket skick hunden är i. 

Vid eventuella smärtfynd remitterar jag vidare till veterinär som får utreda vidare och ställa diagnos innan rehabilitering sätts igång. Då kan veterinären i sin tur skicka hunden på remiss till rehab hos mig och du kan då få ersättning från din hunds försäkringsbolag för behandlingarna. Kontrollera dock alltid innan vad som gäller för just din försäkring.

Tillsammans sätter vi ihop en individuellt anpassad behandlings- och rehabiliteringsplan för  din hund och dina förutsättningar.